Omar Ibn Al Farid

A Quote by Omar Ibn Al Farid

Als een vroom man zich voor de steen in een heidense tempel neerwerpt. Dan is er weinig reden tot fanatisme. Want misschien voelt hij in werkelijkheid de almachtige Allah achter de steen die hij aanbidt. Door Allah hebben de waarschuwingen hen bereikt, voor wie ze waren bedoeld. En door de genade van Allah is er troost in alle godsdiensten. (Omar Ibn-Al-Farid, 1181–1235 Egypte)

(I'm still looking for a proper English translation.)

Omar Ibn Al Farid

Contributed by: jufconnie

Syndicate content