A Quote by Maori Blessing on blessing

Kia hora te marino, kia whakapapa pounamu te moana,
Kia tere karohirohi i mua i tou huarahi.

May calm be spread around you, may the sea glisten like greenstone and the shimmer of summer dance across your path.

Maori Blessing

Contributed by: kaimana