A Quote by Domus Ulixes on dutch and uitschelden

Uitschelden is machteloos staan.

Egoïsme  is denken dat je alles en iedereen kan uitschelden.

Frederik Kerling

Contributed by: Domus Ulixes